Tin tức

Công văn số 3200/TCT-KK 2019 trả lời về việc đăng ký thuế

Ngày 12/8/2019, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 3200/TCT-KK quy định về việc quản lý thuế đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp khác tỉnh với đơn vị chủ quản. Công văn không chỉ giải đáp những vướng mắc của doanh nghiệp mà còn giúp cho cơ quan Thuế có căn cứ và cơ sở pháp lý để thực hiện công tác tốt hơn. Nội dung của Công văn số 3200/TCT-KK bao gồm nhiều hạng mục, cụ thể như: phân công cơ quan thuế quản lý, thông báo phát hành hóa đơn, kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng và đăng ký thuế. Trong phạm vi bài viết này, người viết sẽ giải quyết những câu hỏi của người đọc về việc đăng ký thuế đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp khác tỉnh đối với đơn vị chủ quản.

Công văn số 3200/TCT-KK 2019 quy định về đăng ký thuế như sau:

“Cơ quan thuế được giao nhiệm vụ quản lý thuế đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp căn cứ thông tin tại Danh sách địa điểm kinh doanh đã được Cục Thuế phân công quản lý thuế trên địa bàn, thực hiện đăng ký thuế để cấp mã số thuế 13 số cho địa điểm kinh doanh, gửi thông báo mã số thuế (mẫu số 11-MST) cho đơn vị chủ quản của địa điểm kinh doanh và địa điểm kinh doanh biết để kê khai, nộp thuế cho địa điểm kinh doanh. Mã số thuế 13 số của địa điểm kinh doanh không thực hiện liên thông với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Công văn số 3200/TCT-KK

Khi địa điểm kinh doanh có thay đổi thông tin đăng ký, tạm ngừng kinh doanh, chấm dứt hoạt động theo thông tin cơ quan đăng ký kinh doanh truyền sang, cơ quan thuế được phân công quản lý thuế căn cứ thông tin tại Danh sách địa điểm kinh doanh đã được Cục Thuế phân công quản lý thuế trên địa bàn cập nhật thông tin đăng ký của mã số thuế 13 số của địa điểm kinh doanh tương ứng vào hệ thống TMS để thực hiện quản lý thuế theo quy định.”

Như vậy quy trình đăng ký thuế đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp khác tỉnh đối với đơn vị chủ quản được tiến hành như sau: Cơ quan thuế chịu trách nhiệm quản lý địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp sẽ tra cứu thông tin từ “Danh sách địa điểm kinh doanh”, sau đó thực hiện đăng ký thuế và cấp mã số thuế (gồm 13 số) cho địa điểm kinh doanh đó, đồng thời gửi mã số thuế mới theo mẫu số 11- MST cho đơn vị chủ quản và địa điểm kinh doanh để kê khai, nộp thuế. Đây là một quy trình hợp lý, rõ ràng, dễ vận hành cho cả địa điểm kinh doanh lẫn cơ quan thuế. 

Trước khi Công văn số 3200/TCT-KK được ban hành, một thực tế vẫn diễn ra thường xuyên là một số công ty có chi nhánh đóng trên địa bàn tỉnh chỉ khai và nộp thuế môn bài, còn những hoạt động kinh doanh diễn ra trên địa bàn nhưng lại khai nộp về “công ty mẹ”. Mong rằng Công văn số 3200/TCT-KK sẽ giúp ngăn chặn được tình hình này trong hiện tại và cả tương lai.

https://sotaykientruc.com/

https://sotaykientruc.com/tin-tuc/

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button