Tin tức

Quy định về hóa đơn điện tử doanh nghiệp không nên bỏ qua

Quy định về hóa đơn điện tử đã được ban hành cụ thể và buộc các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh, hộ, cá nhân kinh doanh phải được thực hiện. Ngoài những lưu ý về thời gian lưu trữ hóa đơn điện tử, doanh nghiệp cần nắm bắt thêm một số quy định quan trọng sau:

Những căn cứ pháp luật về sử dụng hóa đơn điện tử

Cho đến thời điểm hiện tại vẫn còn rất nhiều văn bản quy định về việc sử dụng hóa đơn điện tử còn hiệu lực thi hành, tuy nhiên, Thông tư 32/2011, Nghị định 119/2018 và Thông tư 68/2019 là 03 văn bản pháp luật chi phối, hình thác các quy định buộc doanh nghiệp phải tuân theo.

Các đối tượng áp dụng sử dụng hóa đơn điện tử

Căn cứ Điều 2 của Nghị định 119/2018/NĐ-CP các quy định về sử dụng hóa đơn điện tử được áp dụng cho các đối tượng bao gồm:

quy định về hóa đơn điện tử

1. Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bao gồm:
Doanh nghiệp được thành lập dưới hình thức: Công ty cổ phần; công ty trách nhiệm hữu hạn; công ty hợp danh; doanh nghiệp tư nhân;
Các đơn vị sự nghiệp công lập có bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;
Các tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật hợp tác xã;
Hộ, cá nhân kinh doanh,
Tổ chức khác.

2. Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ.

3. Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

4. Cơ quan quản lý thuế các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng hóa đơn.

https://sotaykientruc.com/cong-van-so-3200tct-kk-2019-tra-loi-ve-viec-dang-ky-thue/

Quy định sử dụng hóa đơn điện tử về nội dung của hóa đơn

Nội dung của hóa đơn điện tử là phần quan trọng mà các doanh nghiệp không thể bỏ qua. Trong nội dung của hóa đơn điện tử phải đảm bảo có đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 6 của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và đảm bảo các tiêu thức quy định tại Điều 3 Thông tư số 68/2019/TT-BTC.

Các nội dung của hóa đơn điện tử bao gồm các nội dung về người bán, người mua, tiêu thức chữ ký, số hóa đơn, mã số thuế, tiêu thức về chữ viết và chữ số

Bên cạnh đó, vẫn có những trường hợp ngoại lệ không cần có đầy đủ nội dung được quy định theo Khoản 3 Điều 3 của Thông tư số 68/2019/TT-BTC. Chính vì vậy, doanh nghiệp cần phải nắm rõ các quy định này để việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử được diễn ra tốt nhất.

Trên đây là một số nội dung quan trọng về quy định sử dụng hóa đơn điện tử mà các doanh nghiệp không nên bỏ qua. Hy vọng qua những chia sẻ trên đã mang đến cho quý doanh nghiệp những thông tin hữu ích, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử của các doanh nghiệp.
https://sotaykientruc.com/

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button